สัญลักษณ์ ธงชาติประเทศอินเดีย

Standard

ธงชาติสาธารณรัฐอินเดีย หรือ ติรังคา คำนี้เป็นคำเดียวกับคำว่า “ไตรรงค์” ซึ่งเป็นชื่ออีกอย่างของธงชาติไทย แปลว่า “สามสี” เป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 2 ส่วน ยาว 3 ส่วน ภายในแบ่งเป็นแถบ 3 สี ตามแนวนอน ได้แก่ สีแสด สีขาว สีเขียว เรียงลำดับจากบนลงล่าง กลางแถบสีขาวมีรูปธรรมจักรของพระเจ้าอโศกมหาราชสีน้ำเงิน ภายในแบ่งกำเป็น 24 ซี่ วงธรรมจักรนั้นกว้างเป็น 3 ใน 4 ของความกว้างแถบสีขาว ธงนี้ได้รับการยอมรับเป็นธงชาติสาธารณรัฐอินเดีย ในการประชุมเฉพาะกิจของสภาร่างรัฐธรรมนูญอินเดีย เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2490 อันเป็นเวลา 2 สัปดาห์ก่อนหน้าการประกาศเอกราชจากสหราชอาณาจักรอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 15 สิงหาคม ปีเดียวกัน

ธงติรังคามีที่มาจากธงของคองเกรสแห่งอินเดียซึ่งเป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2398 เพื่อการเรียกร้องเอกราช สีแสดหมายถึงความกล้าหาญ เสียสละ สีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์ สีเขียวหมายถึงความศรัทธาและความอุดมสมบูรณ์ ธรรมจักรมีกำ 24 ซี่ มาจากธรรมจักรในเสาอโศกที่เมืองสารนาถ อันเป็นสัญลักษณ์ของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยของพระองค์ แต่ในธงนี้ได้ใช้เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานของประเทศอินเดีย

สัญลักษณ์ ธงชาติประเทศอินเดีย

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s