ภาษาของประเทศไทย

Standard

ภาษาในประเทศไทย มีผู้พูดหลายภาษาด้วยกัน โดยมีภาษาหลักคือภาษาไทยมาตรฐาน นอกจากนั้นยังมีภาษาถิ่นย่อย และภาษาอื่น ๆ อีกหลายตระกูลภาษา โดยรวม มีผู้ใช้ภาษาราว 74 ภาษาในประเทศไทย

สำหรับภาษาตระกูลไทนั้น ยังมีภาษาถิ่นย่อยหลัก ได้แก่ ภาษาไทยภาคกลาง ภาษาไทยถิ่นใต้ ภาษาไทยโคราช ไทยอีสาน และภาษาไทยภาคเหนือ หรือภาษาไทยล้านนา (คำเมือง) ขณะเดียวกันก็มีภาษาจีนอีกหลายถิ่นย่อย เช่น จีนแต้จิ๋ว จีนกลาง จีนแคะ ภาษาจีนกวางตุ้ง

ภาษาที่พูดในประเทศไทย แยกตามตระกูลภาษา

ตระกูลภาษาไท-กะได : 90 % หรือ 55,000,000 คน
ตระกูลภาษาออสโตรเอเชียติก : 3% หรือ 2,000,000 คน
ตระกูลภาษาออสโตรนีเซียน : 2% หรือ 1,009,500 คน
ภาษาตระกูลทิเบต-พม่า : 1% หรือ 533,500 คน
ภาษาม้ง-เมี่ยน : 0.2% หรือ 100,000 คน

โดยรวม มีผู้ใช้ภาษาราว 74 ภาษาในประเทศไทย
ภาษาเรียงตามจำนวนผู้ใช้ภาษา

ไทย (กลาง) : 20,182,571 : จังหวัดภาคกลาง และจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ
ภาษาไทยถิ่นอีสาน : 15,000,000 ; 17 จังหวัดในภาคอีสาน และในกรุงเทพมหานคร (ราว 1 ล้านคน)
ไทยถิ่นเหนือ (คำเมือง) : 6,000,000 ; ภาคเหนือตอนบน
ไทยถิ่นใต้ (ตามโพร) : 5,000,000 ; 14 จังหวัดภาคใต้ และบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
มลายูปัตตานี: 3,100,000 : ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และบางส่วนของจังหวัดสงขลา 2,600,000 คน พูดในกรุงเทพและที่อื่น ราว 500,000 คน

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s